• کمیته برگزیدگان

کمیته برگزیدگان ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، به ریاست نماینده معاونت صنایع وزارت صمت و عضویت تمامی تشکل‌های عضو ستاد و معاونت‌های تخصصی وزارت صمت می‌باشد.