1. ابتدا در قسمت "ثبت نام"، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایید و دکمه ذخیره را بزنید.

2. پس از تکمیل فرم ثبت نام، در قسمت "چاپ کارت با کد ملی"، نسبت به درج کد ملی و سپس پرینت کارتی که برای شما نشان داده (یا به صورت خودکار دانلود) می‌شود، اقدام نمایید.

3. این امکان وجود دارد تا با نام کاربری و رمز عبوری که تعیین کرده اید به قسمت "ورود" رفته و صفحه خود را باز نمایید. در این صفحه علاوه بر امکان اصلاح مشخصات و قابلیت های دیگر، از کارت ورود به جلسه خود نیز می‌توانید چاپ بگیرید.