• تاریخچه

دهم تیر ماه، بنابر تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران، بنام "روز ملی صنعت و معدن" نامگذاری شده است.

همه ساله با حضور مقامات عالی، صنعت­گران، معدن­کاران، مدیران، فن­آوران، بانوان، جوانان و پیشکسوتان و خانواده صنعت و معدن این روز برگزار و در آن، تشکل­های غیردولتی، صنعت­گران، معدنکاران، مبتکران صنعتی و معدنی، تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران صنایع دانش بنیان مورد تکریم قرار می‌گیرند.

در سال 1398، بیست و سومین سال این رویداد را جشن گرفته خواهد شد.