• پیام دبیر ستاد

دهم تیرماه، روز فرخنده‌ای است که تلاش‌گران حوزه صنعت و معدن کشور دور هم جمع آمده و تلاش‌های یکساله این حوزه بزرگ اقتصادی کشور را گرامی می‌دارند. اگرچه شرایط اقتصادی با تحریم‌های یک قلدر جهانی، سخت و طاقت‌فرسا شده، لکن در همین برهه‌های زمانی‌ست که تلاش صنعتگران و معدنکاران ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگر، ستوده‌تر و شایسته‌تر برای تقدیر و گرامی‌داشت است.
دبیرخانه دائمی ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن وظیفه دارد تا این روز بزرگ را براساس مصوبات ستاد و آنچه شایسته نام نیک صنعتگر و معدنکار کشور است، هرچه باشکوه‌تر برگزار نماید.
این دبیرخانه، جلسات منظم ستاد، پیگیری مصوبات آن، امور اجرایی برگزاری روز ملی و ذخیره و حفظ و پاسداشت اهداف آن را به عهده دارد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    محمد نوری امیری
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            دبیر ستاد