تشکل‌های صنعتی و معدنی:

واحدهای تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت:

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران

سازمان نظام مهندسی معدن ایران

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

انجمن مدیران صنایع

خانه معدن ایران

کنفدراسیون صنعت ایران

اتاق اصناف ایران

معاونت حقوقی، مجلس و استانها

معاونت طرح و برنامه

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت امور صنایع

معاونت بازرگانی داخلی

معاونت امور معادن و صنایع معدنی

معاونت آموزش، پژوهش و فناوری

دفتر وزارتی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران