ریاست ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در سال 1399، به عهده آقای دکتر محمدرضا فیاض، مشاور امور بین‌الملل وزیر صنعت، معدن و تجارت است که با حکم وزیر انتخاب گردیده‌اند.