فهرست پیشکسوتان برتر ملی 1398

تقدیرشده به وسیله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران


نام

نام خانوادگی  نام پدر نام واحد صنعتی/معدنی/فناوری موضوع انتخاب

علی حاج سید سلیمان محمد شرکت نیک کالا پیشکسوت صنعتی

سید محمد  بحرینیان سید محمد حسین گروه صنعتی تلکان توس پیشکسوت صنعتی

مسعود  مرتضوی فضل الله شرکت پویا

پیشکسوت نرم افزار

فهرست پیشکسوت/بانو/جوان برتر ملی 1398

تقدیرشده به وسیله وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت


نام 

نام خانوادگی 

نام پدر نام واحد صنعتی/معدنی/فناوری موضوع انتخاب

محمدرضا بهرامن قنبر خانه معدن ایران پیشکسوت معدنی

سهیلا سلحشور کردستانی علی شرکت کیتوتک بانوی صنعت‌گر

سید احسان مصطفوی نژاد مرتضی

شرکت زعفران

مصطفوی مهر ایرانیان

صنعت‌گر جوان