• کردستان

برگزیدگان روز ملی صنعت و معدن سال ۱۳۹۸ استان کردستان

لاستیک بارز کردستان

واحد نمونه صنعتی

زرین بنای پارسیان(سیندژ)

واحد نمونه صنعتی

صنایع پلاستیک جهاد زمزم

واحد نمونه صنعتی

سیم و کابل آخگر غرب

واحد نمونه صنعتی

پتروشیمی کردستان

واحد نمونه صنعتی

باران تجارت پوریا

واحد نمونه صنعتی

تعاونی 276 کارخانه آرد وحدت قروه

واحد نمونه صنعتی

تراکتورسازی کردستان

واحد نمونه صنعتی

علی خلیلی

واحد نمونه صنعتی

فراسازان توتون آپادانا

واحد نمونه صنعتی

درفام پرارین نوین

واحد نمونه صنعتی

سبک لوله نوین

واحد نمونه صنعتی

پایا بتن

واحد نمونه صنعتی

سید صابر ظاهریانی

واحد نمونه صنعتی

کیمیا کاشت اطبا

واحد نمونه صنعتی

هاشم مرادی(سنگبری زاگرس)

واحد نمونه صنعتی

نیک الیاف کردستان

واحد نمونه صنعتی

آرد تک ستاره بیجار

واحد نمونه صنعتی

تعاونی 328 پلاستیک کار

واحد نمونه صنعتی

حمید محمودی

واحد نمونه صنعتی

دانه بندی شن و ماسه الک شن

واحد نمونه صنعتی

سپهر صنعت آرتا

واحد نمونه صنعتی

هیوا عثمانی

واحد نمونه صنعتی

رایان روش سنندج

واحد نمونه فنی و مهندسی

کیمیا معادن سپاهان

بهره بردار نمونه

معدنی زرکوه

بهره بردار نمونه

مظفر یوسفی

بهره بردار نمونه

تعاونی معدنکاران سلیم

بهره بردار نمونه

خانم شلیر عباسی

مسئول کنترل کیفیت

معدن چالزندی

مسئول فنی نمونه

معدن گلالی(سنگ آهن)

مسئول فنی نمونه

معدن سنته(سنگ لاشه)

مسئول فنی نمونه

حاتم یوسفی

پیشکسوت نمونه صنعتی

شوذب جباری

پیشکسوت نمونه معدنی

محسن زارعی

پیشکسوت نمونه معدنی