به گزارش شاتا، مرتضوی درهمایش ملی روز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران گفت: ما عزم خود را برای مبارزه بی امان با فساد در بخش خصوصی جزم کرده ایم و قصد داریم که برپایه کژی و ناراستی بایستیم و تلاش کنیم کشور را روی ریل درستکاری و صحت بیاندازیم .

او با اشاره به شعار امسال به رونق تولید گفت؛ انتخاب این شعار به معنی آن نیست که سرمایه ها را عوض کنیم و بودجه ای را تحمیل کنیم، بلکه معنی آن، این است که همه دستگاه ها غم تولید کننده را بخورند و با حل مشکلات آنها شاد و غمگین بشوند، و از همه مهمتر در کنار بخش تولیدی بایستند.
دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت با اشاره به نقش وزاری صمت و کشاورزی در تولید کالاهای مردم گفت: از دیگر وزرا می خواهیم که در کنار آنها بیایند و فضایی را به وجود بیاورند تا برخوردها ورفتارها با تولید کننده اصلاح شود، و ما دیگر برای مسایل کوچک پشت درهای سازمان بیمه و مالیات نایستیم.
مرتضوی بیان کرد: باید شرایط به این سمت برود که تولید کننده احساس ارامش کند و رونق بدون سرعت بی معناست و ما دیگر نباید برای تامین احتیاجات و نیازهای واحدی معطل بمانیم.
او اظهار امیدواری کرد که پیش نیازهای تولید درست شود .

او همچنین از نمایندگان مجلس، وزرا خواست همانطور که یک روز لباس سپاه برتن کردند ،یک روز لباس کارگران ما را تن کنند و با حقوق یک میلیون و پانصد هزار تومان روزگار بگذرانند.