به گزارش شاتا، آرمان خالقی در نشست خبری محمدرضا فیاض«رییس ستاد»تصریح کرد: پس از دهم تیرماه، جشن بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در ۳۱ استان کشور به اجرا در می آید.

وی ادامه داد: خانه های صنعت، معدن و تجارت استان ها، اتاق های بازرگانی استان ها و سازمان های صمت استانی ستاد مشترکی برای برگزاری مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن در استان ها مشخص کردند.

رییس کمیته استان‌های ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: تاکنون۱۲ استان، تاریخ برگزاری مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن خود را مشخص و اعلام کردند.

خالقی بیان کرد: مراسم استانها از ۱۱ تیرماه آغاز می شود و تا ۳۱ تیرماه ادامه دارد.