به گزارش شاتا، علی صدری در نشست خبری محمدرضا فیاض «رییس ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن» تصریح کرد: واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی تهران سه برابر شده است که نشانگر تمایل سرمایه گذاران برای ورود به بخش صنعت است.

وی افزود: وضعیت اقتصادی در بخش صنعت و معدن قابل دفاع است و باید از داشته هایمان حمایت کنیم.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران بیان کرد: همه هزینه های روز ملی صنعت و معدن را ۹ تشکل بخش خصوصی تقبل کردند و دولت هزینه ای نکرده است.