به گزارش شاتا، غلامحسین شافعی در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در سالن اجلاس سران با بیان این مطلب، افزود: تعهد به اجرای قوانین تصویب شده مجلس باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: یکی از قوانین آماده کردن محیط کسب و کار است، قید و بندها باید برداشته شود.

قانون بهبود فضای کسب و کار باید به صورت کامل اجرا شود

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بیان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار باید به صورت کامل اجرا شود.

شافعی بی ثباتی و غیر قابل پیش بینی بودن بهای مواد اولیه را یکی از مهمترین مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی دانست و تصریح کرد: بانکها به دلیل ریسک بالا تمایلی به اعطای وام به واحدهای تولیدی ندارند.

وی ادامه داد: سهم ۳۱.۶ درصدی واحدهای تولیدی از تسهیلات بانکها در سال ۱۳۹۰ هم اکنون به ۲۷ درصد رسیده است که این سهم باید ارتقا و بهبود یابد.

ضرورت ارائه یک استراتژی کامل و جامع صنعتی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: بازنگری در مسیر بخش صنعت و ارایه یک استراتژی صنعتی کامل و جامع باید مدنظر قرار بگیرد.

شافعی تصریح کرد:بخش خصوصی تدوین استراتژی صنعتی کشور را می تواند عهده دار شود.

سیستم انگیزشی و پاداش دهی باید به سمت تولید سوق داده شود

وی در پایان گفت: سیستم انگیزشی و پاداش دهی باید به سمت تولید سوق داده شود، باید نقطه آغاز جدیدی را برای این مسیر ارایه دهیم.