به گزارش دبیرخانه ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن، دفتر توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور نامه ای به مدیران عامل شرکتهای تولیدکننده نرم افزار از آنها جهت حضور در رویداد روز ملی صنعت و معدن، در تیرماه سال جاری دعوت به عمل آورد.

در این نامه، آغاز فرآیند ارزیابی واحدهای برتر تولید نرم افزار به همراه زمان بندی و جزییات نحوه تکمیل فرم و ارسال آن به اطلاع شرکتهای یادشده رسید. لازم به ذکر است این فرم که در این سایت (در بالای صفحه: فرایندها/فرمها) نیز قابل دستیابی است بایستی پس از تکمیل، همراه با مستندات و امضای مدیرعامل و مهر شرکت، صرفا از طریق آدرس الکترونیکی آن دفتر به نشانی sanatit@mimt.gov.ir ارسال گردد.

بدیهی است امکان رسیدگی به فرم های ارسال شده به سایر روش ها و یا ایمیل دبیرخانه ستاد، فراهم نمی باشد.