سومین جلسه ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن 99 با حضور اعضای ستاد در محل ساختمان شهید الهی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار گردید.

دراین جلسه، که به ریاست محمدرضا فیاض‌ برگزار شد، درخصوص نحوه برگزاری شایسته مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن درسال 99 بحث‌های مفصلی صورت گرفت و برای آن سناریوهای محتملی تنظیم شد. 

دراین جلسه که با مشارکت فعال اعضای ستاد برگزار شد درباره فرآیند انتخاب برگزیدگان بحث و تبادل نظر شد و مقرر شد فرم انتخاب واحدهای صنعتی و معدنی برتر به استانها ارسال و فرآیند انتخاب برگزیدگان با جدیت پیگیری شود.

لازم به یادآوری است فرم‌های یادشده در این سایت (در قسمت فرآیندها/ فرم ها) بارگذاری شده است.