حسب مصوبات ستاد بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن سال 1399، مقرر است تا نظرات اعضای محترم ستاد برگزاری، تشکل‌ها و عموم صاحب‌نظران صنعتی و معدنی در خصوص فرم‌های انتخاب واحدهای صنعتی، معدنی، طرح‌ها و پیشکسوتان حوزه صنعت و معدن اخذ و جهت انتخاب سال 1399 بکارگیری شود. جهت این امر، فرم‌های سال جاری در سایت (قسمت فرآیندها/ فرم‌ها در بالای صفحه اصلی سایت) بارگذاری شده و قابل ذخیره‌سازی است.

بر این اساس، لطفا نظرات خود را از طریق ایمیل مندرج در بخش "تماس با ما" ارسال فرمایید.

مهلت ارسال نظرات تا پایان روز 10 اسفند 1398 خواهد بود. این نظرات پس از جمع‌بندی در جلسه ستاد، در تاریخ 13 اسفندماه سال جاری مطرح خواهد گردید.