مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن
  • برگزار کنندگان

  • پوستر

  • چاپ کارت با کد ملی